Hóa chất & Dụng cụ thí nghiệm

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Sỹ
Hotline - 0988 696 626

Máy móc & thiết bị công nghiệp

Tủ Sấy Thực Phẩm
Tủ Sấy Thực Phẩm
Tủ Sấy Dược Liệu,Dụng Cụ Y Tế 101A
Tủ Sấy Dược Liệu,Dụng Cụ Y Tế 101A
Tủ Sấy
Tủ Sấy
Máy Gập Toa Thuốc Bán Tự Động ZE 8B/2
Máy Gập Toa Thuốc Bán Tự Động ZE 8B/2
Máy gấp đơn thuốc,toa thuốc bán tự động
Máy gấp đơn thuốc,toa thuốc bán tự động