Hóa chất & Dụng cụ thí nghiệm

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Sỹ
Hotline - 0988 696 626

Máy hàn miệng túi

Máy hàn miệng túi dập chân FS-B400
Máy hàn miệng túi dập chân FS-B400
Máy Hàn Miệng Túi Dập Tay SF - 200 / SF - 300 / SF - 400
Máy Hàn Miệng Túi Dập Tay SF - 200 / SF...
Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục Có In Date FR 900
Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục Có In Date FR...
Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục Dạng Đứng Có In Date FR 150
Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục Dạng Đứng Có...
Máy Hàn Miệng Túi Thổi Khí BDF 1000
Máy Hàn Miệng Túi Thổi Khí BDF 1000
Máy Hàn Miệng Túi Dập Chân PSF 350/ 400/450
Máy Hàn Miệng Túi Dập Chân PSF 350/ 400/...