Hóa chất & Dụng cụ thí nghiệm

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Sỹ
Hotline - 0988 696 626

Máy co màng

Máy Cắt Màng Co
Máy Cắt Màng Co
Máy Co Màng Cầm Tay
Máy Co Màng Cầm Tay
Máy Bọc Mang Co Tự Động
Máy Bọc Mang Co Tự Động
Máy Co Màng BS 400 x 200
Máy Co Màng BS 400 x 200
Máy Co Màng BS 400 x 350
Máy Co Màng BS 400 x 350
Máy Co Màng PE Lắp Trên Dây Chuyền
Máy Co Màng PE Lắp Trên Dây Chuyền
Máy Co Màng PE Tự Động
Máy Co Màng PE Tự Động
Máy Co Màng Nhiệt PE BSE 4535
Máy Co Màng Nhiệt PE BSE 4535
Máy khò màng cầm tay MT 2000
Máy khò màng cầm tay MT 2000
Máy Bọc Màng Thực Phẩm HW 450
Máy Bọc Màng Thực Phẩm HW 450
Máy Cắt Màng Co Và Co Màng Bán Tự Động
Máy Cắt Màng Co Và Co Màng Bán Tự Động